Thông báo về việc: Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Written by  Jun 24, 2020

Kính mời quý cổ đông tải về theo đường link dưới đây:

Thong bao ve viec : De cu, ung cu thanh vien Hoi dong quan tri/Ban kiem soat nhiem ky 2020-2020

Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn