Quyết định về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Featured

Written by  May 07, 2020

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

Last modified on Thursday, 07 May 2020 03:27
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn