Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Written by  May 25, 2019

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 - Biên bản, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (File tải về)

 -  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (File tải về

Last modified on Saturday, 25 May 2019 08:58
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn