Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Xí nghiệp Xây lắp (1994-2024) tiền thân của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội.

Written by  Apr 01, 2024
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn