Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027.

Written by  Dec 16, 2022
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn