Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021.

Written by  Oct 18, 2021
Last modified on Monday, 18 October 2021 05:02
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn