Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Written by  Jun 24, 2020

Kính mời quý cổ đông tải về theo đường link dưới đây:

Nghi quyet ve viec to chuc Dai hoi dong co dong nam 2020

Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn