Quyết định về việc Triệu tập và thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Written by  Jun 24, 2020

Kính mời quý cổ đông tải về theo đường link dưới đây:

Quyet dinh ve viec trieu tap va thanh lap ban to chuc Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2020

Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn